Φεστιβάλ των Κοινών

ΝΕΑ & EVENTS

Φεστιβάλ των Κοινών

KANNABIO συμμετέχει στο Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest), μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, με μία εκδήλωση εμπνευσμένη από τα νέα συνεργατικά εγχειρήματα της χώρας μας. 

Το επίκεντρο των συζητήσεων και ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη κοινών δομών με στόχο την δημιουργία και υποστήριξη υγιών και βιώσιμων συνεργατικών σχημάτων. Παράλληλα, σκοπός της εκδήλωσης είναι να διερευνήσει και ν’ αναδείξει τη δυνατότητα του συνεταιριστικού μοντέλου, να αποτελέσει μια μορφή επιχειρηματικής δράσης που συνδυάζει την ένταξη στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με τον δημοκρατικό έλεγχο από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου στον Κοινωνικό Χώρο του Ιδρύματος Καλοκαιρινού.

Ιστοσελίδα Commons Fest: https://fest.commons.gr